3 λάθη στη χρήση ασφαλιστικού λογισμικού

3 λάθη στη χρήση ασφαλιστικού λογισμικού

Ένα ασφαλιστικό λογισμικό καλύπτει βασικές ανάγκες ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και τον βοηθάει να εξοικονομήσει χρόνο. Με σωστή και ολοκληρωμένη χρήση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για να αναπτυχθεί ένα ασφαλιστικό γραφείο και για να αυξήσετε τη παραγωγή σας.

Στη χρήση ενός ασφαλιστικού λογισμικού πολλές φορές γίνεται λανθασμένη ή μη ολοκληρωμένη χρήση. Ειδικά από νέους ασφαλιστές. Με αποτέλεσμα να χάνονται πολλά από τα οφέλη που προσφέρει.

Παραλείψεις στην καταχώρηση στοιχείων

Η βασική αρχή για τη σωστή και ολοκληρωμένη χρήση είναι να υπάρχει μια πλήρως ενημερωμένη εικόνα χαρτοφυλακίου με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Πολλές φορές, στο ασφαλιστικό λογισμικό που χρησιμοποιεί ένα γραφείο, λόγω περιορισμένου χρόνου, παραλείπονται στοιχεία, όπως καταχώρηση ζημιών ή αποθήκευση εγγράφων. Έτσι, χάνεται σημαντική πληροφορία για πελάτες και συμβόλαια.

Μια ολοκληρωμένη εικόνα πελάτη και συμβολαίων μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία και να συμβάλει σε τεχνικές marketing. Για παράδειγμα, η ομαδοποίηση πελατών μπορεί να καθορίσει τον τρόπο προσέγγισης πελατών με κοινά χαρακτηριστικά. Και να φέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο.

Περιορισμένη χρήση reporting

Ένας από τους βασικούς λόγους χρήσης ασφαλιστικού λογισμικού είναι το reporting. Η δυνατότητα ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να έχει εικόνα συμβολαίων, πελατών και συνεργατών ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, πολλές φορές γίνεται περιορισμένη χρήση reporting, ενώ παρέχονται δεκάδες δυνατότητες.

Με το reporting υπάρχει συνολική εικόνα για κάθε τι που αφορά ένα γραφείο, τα δεδομένα που αποθηκεύονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αξιολόγηση του γραφείου ή για να μετρηθεί η απόδοση της ομάδας, ενώ παράλληλα μπορεί να βοηθήσει στο να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι για την ανάπτυξη του ασφαλιστικού γραφείου.

Μη αξιοποίηση δυνατοτήτων του ασφαλιστικού λογισμικού

Πέρα από το reporting, ένα ασφαλιστικό λογισμικό δίνει δυνατότητες διαχείρισης που γλυτώνουν χρόνο στον ασφαλιστή και συμβάλλουν στον κύριο σκοπό του. Δηλαδή την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου. Ένα ασφαλιστικό λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν CRM και να βοηθήσει τον ασφαλιστή να καθορίσει στρατηγικές marketing, όπως cross-selling.
Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τα task management εργαλεία του ασφαλιστικού σας λογισμικού, διαχειρίζεστε εκκρεμότητες και κάνετε ανάθεση εργασιών, ώστε να αποφεύγετε παραλείψεις.

Η σωστή χρήση είναι καθοριστικής σημασίας. Kαι ο χρόνος που απαιτείται για να χτίσετε το ασφαλιστικό σας λογισμικό σωστά, θα σας επιφέρει πολλαπλάσια αποτελέσματα.

Το Pakia είναι ένα εργαλείο που προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στον χρήστη. Kαι μπορεί να τον βοηθήσει να έχει οργανωμένη παραγωγή και να αναπτύξει ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιό του!

3 λάθη στη χρήση ασφαλιστικού λογισμικού was last modified: January 31st, 2018 by Aggeliki Soltatou