Η οργάνωση και η επιτυχία του ασφαλιστικού γραφείου σου

Η οργάνωση και η επιτυχία του ασφαλιστικού γραφείου σου

Η αύξηση των πωλήσεων και η σωστή υποστήριξη των υπάρχοντων πελατών αποτελούν αδιαμφισβήτητα βασικές προτεραιότητες για έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Γνωρίζεις όμως πολύ καλά πώς όλα αυτά προϋποθέτουν να έχεις φροντίσει ώστε η οργάνωση και η επιτυχία του ασφαλιστικού γραφείου σου να έχει γερές βάσεις.

Η οργάνωση όμως του ασφαλιστικού σου γραφείου είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στην οργάνωση:

 1. Tης παραγωγής σου: το πώς διαχειρίζεσαι τα συμβόλαια και τους πελάτες σου συνολικά.
 2. Tης ομάδας σου: το αν το προσωπικό της γραμματείας και οι συνεργάτες σου γενικότερα λαμβάνουν σωστές κατευθύνσεις από εσένα ως ασφαλιστικό σύμβουλο.
 3. Tου γραφείου σου: πώς ελέγχεις και οργανώνεις όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται, ώστε να τρέχει σωστά το γραφείο σου. ‘Οπως για παράδειγμα τα λογιστικά/φορολογικά, τις μισθοδοσίες, τις πληρωμές και ό,τι άλλο χρειάζεται η επιχείρησή σου

Για να επιτύχεις καθένα από αυτά θα πρέπει να αναπτύσσεις και να βελτιώνεις συνεχώς αντίστοιχες δεξιότητες.

Ας δούμε λοιπόν στην πράξη τι μπορείς να κάνεις. Ο στόχος είναι η οργάνωση και η επιτυχία του ασφαλιστικού γραφείου σου να είναι εξασφαλισμένη.

Σε τι βασίζεται η οργάνωση και η επιτυχία του ασφαλιστικού γραφείου σου

Οργάνωσε αποδοτικά την παραγωγή σου

Για να λειτουργεί σωστά το ασφαλιστικό σου γραφείο θα πρέπει να υπάρχει καθορισμένος τρόπος με τον οποίο θα γίνονται βασικές διαδικασίες. Το πως ενημερώνεις για παράδειγμα τους πελάτες σου για τα συμβόλαια που λήγουν, το πως διαχειρίζεται εισπράξεις και πληρωμές συμβολαίων είναι μόνο μερικές από αυτές.

Για να μπορείς όμως να διευθετείς σωστά όλα τα παραπάνω θα πρέπει να δώσεις βάση στα ακόλουθα:

 • Διαχείριση Χρόνου: Η σωστή διαχείριση του χρόνου από την πλευρά σου θα δίνει το σωστό tempo και στους συνεργάτες σου. ‘Ετσι, όλα θα γίνονται όλα πιο αποτελεσματικά και σε λιγότερο χρόνο.
 • Υπευθυνότητα και Αποφασιστικότητα: όταν κάτι πρέπει να γίνει, είναι ο ασφαλιστικός σύμβουλος που θα πρέπει να πάρει την απόφαση και την ευθύνη γι αυτό. Επομένως, θα πρέπει να φροντίζεις ώστε να μην χρειάζονται περισσότερα βήματα και καθετί να εκτελείται εν τέλει αποτελεσματικά.

Οργάνωσε την ομάδα σου

Οι εξωτερικοί συνεργάτες του γραφείου σου αλλά και όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό χρειάζονται από εσένα καθοδήγηση, στρατηγική και στόχους. Όταν όλα αυτά είναι σαφή τότε όλοι μπορούν να είναι αποδοτικοί και να συμβάλλουν έτσι στην ανάπτυξη του γραφείου.

Για να το επιτύχεις αυτό από την πλευρά σου οφείλεις να δώσεις βάση στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Καλή Επικοινωνία και Κατανόηση: Όπως με τους πελάτες σου έτσι και με όλη την ομάδα σου θα πρέπει να υπάρχει σωστή επικοινωνία που θα εξασφαλίζει και την επιτυχία του γραφείου σου. Και αυτό φυσικά ξεκινάει σίγουρα από εσένα.
 • Πνεύμα Ομαδικότητας: Για να μπορεί η ομάδα να πετύχει τους στόχους της είναι απαραίτητο να υπάρχουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. Σχέσεις οι οποίες θα βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Επομένως θα πρέπει να μπορείς να την εμπνέεις αντίστοιχα σε όλη την ομάδα σου.
 • Αποδοτική Ανάθεση Ευθυνών: Είναι αρκετά σημαντικό να μπορείς να αναθέτεις ευθύνες με βάση τις ικανότητες κάθε μέλους της ομάδας σου. ‘Ετσι, όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν το μέγιστο που μπορούν.

Διαχειρίσου συνολικά το γραφείο σου

Για να μπορεί το γραφείο σου να λειτουργεί σωστά απαιτούνται ένα σύνολο από διαχειριστικές εργασίες. Η οργάνωση και η επιτυχία του ασφαλιστικού γραφείου σου βασίζεται λοιπόν σε ένα σύνολο από ενέργειες. H πλειοψηφία των οποίων είναι συνήθως υπό τη δική σου ευθύνη ως ασφαλιστικός σύμβουλος.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά τα οποία αν καλλιεργήσεις θα σε βοηθήσουν στο σκοπό αυτό είναι τα παρακάτω:

 • Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων: Ακόμη και αν αυτό ίσως φαίνεται αρχικά να είναι έξω από τον έλεγχο σου ως ασφαλιστικός σύμβουλος, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του γραφείου σου μακροπρόθεσμα.
 • Οργανωτικότητα: Για να μπορείς να ορίζεις ένα ξεκάθαρο πλάνο και με καθορισμένους στόχους ώστε να γίνεται πιο εύκολη η ανάπτυξη του γραφείου σου.
 • Αντοχή και Ανθεκτικότητα: Ώστε να μπορείς να διαχειριστείς και να αντιμετωπίσεις μέχρι τέλους όλες τις ευθύνες με τις οποίες επιβαρρύνεσαι ως ασφαλιστικός σύμβουλος.
 • Υπευθυνότητα: Για να οργανώνεις συνολικά το γραφείο σου έτσι ώστε να τρέχουν όλα σωστά. Όταν οι ευθύνες δεν είναι ξεκάθαρες τότε αυτό δημιουργεί και προβλήματα και στην ομάδα σου.

Πώς μπορώ να τα κάνω όλα αυτά;

Όλα τα παραπάνω απαιτούν σίγουρα χρόνο, προσπάθεια και μεθοδικότητα από μέρους σου. Η οργάνωση και η επιτυχία του ασφαλιστικού σου γραφείου απαιτεί δεξιότητες. Αυτές τις αναπτύσσεις με το πέρασμα των χρόνων και με την εμπειρία που αποκτάς.

Το σίγουρο είναι ότι στην προσπάθειά σου αυτή ίσως θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιήσεις αντίστοιχα εργαλεία ώστε να οργανώσεις εύκολα πρακτικά θέματα του γραφείου σου και να επιταχύνεις έτσι την εξέλιξη και την απόδοση του.

Η οργάνωση και η επιτυχία του ασφαλιστικού γραφείου σου was last modified: January 31st, 2019 by Aggeliki Soltatou