Έκδοση συμβολαίου με χρήση web services

η πολυτιμολόγηση εύκολα!

Τι είναι συγκριτική τιμολόγηση και web services

Με την χρήση των web services μπορεί να γίνει έκδοση ενός συμβολαίου κατευθείαν από το Pakia χωρίς να χρειαστεί ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να συνδεθεί στο portal της ασφαλιστικής εταιρείας.

Με την συγκριτική τιμολόγηση μπορεί να γίνει σύγκριση ανάμεσα σε πακέτα και τις καλύψεις τους (εφόσον υπάρχει απευθείας συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία) και στη συνέχεια έκδοση συμβολαίου online.

Πληροφορίες για τη ρύθμιση των web services υπάρχουν εδώ.

Οδηγίες έκδοσης συμβολαίου

1. Καταχώρηση στοιχείων για αποστολή αίτησης στην ασφαλιστική εταιρεία
Τιμολόγηση μπορεί να γίνει από το μενού Συμβόλαια→Τιμολόγηση, αν πρόκειται να δημιουργηθεί νέος πελάτης ή από τη φόρμα του πελάτη επιλέγοντας Νέα Τιμολόγηση, αν τα στοιχεία του πελάτη είναι ήδη καταχωρημένα στο Pakia.
Αρχικά επίλεξε από τη λίστα τις ασφαλιστικές εταιρείες για τις οποίες θέλεις να έχεις τιμολόγηση.
Καταχώρησε τα στοιχεία πελάτη ή πραγματοποίησε έλεγχο των στοιχείων αν πρόκειται για υφιστάμενο πελάτη.
Καταχώρησε τα στοιχεία του ασφαλιζόμενου αντικειμένου (αριθμός πινακίδας, μάρκα, μοντέλο κτλ.).
Ανάλογα με την εταιρεία, επιπλέον πεδία μπορεί να ζητηθούν.
αναζήτηση αποτελεσμάτων
2. Επιλογή πακέτου

Με την αναζήτηση θα εμφανιστεί μία λίστα με τα πακέτα και τις καλύψεις τους από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που επέλεξες για συγκριτική τιμολόγηση.

Η χρονική διάρκεια του συμβολαίου μπορεί να αλλάξει (επιλέγοντας 12-μηνο, 6-μηνο ή 3μηνο επάνω αριστερά από τη λίστα καλύψεων) και οι νέες τιμές θα εμφανιστούν.

Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει προσθήκη επιπλέον καλύψεων ή επιλογή πακέτου για έκδοση του συμβολαίου.

Με την επιλογή πακέτου, ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία την οποία επέλεξες για έκδοση συμβολαίου,  μπορεί να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία.
Αποστολή αίτησης
3. Έκδοση συμβολαίου

Η αίτηση έχει αποσταλεί στην εταιρεία και είτε έγινε απευθείας έκδοση του συμβολαίου είτε μεταφέρεσαι στην φόρμα της πρότασης για να στείλεις τα αρχεία που απαιτούνται για την έκδοση. Αυτό καθορίζεται από την ασφαλιστική εταιρεία.

Η αποστολή των αρχείων γίνεται από την καρτέλα Έγγραφα, όπου τα βήματα είναι τα εξής:

+Προσθήκη → Επιλογή Αρχείων →Επιλογή τύπου αρχείων →Ανέβασμα αρχείων

Στη συνέχεια επιλέγεις Οριστικοποίηση Αίτησης και το συμβόλαιο μόλις εκδόθηκε.

 Το συμβόλαιο είναι έτοιμο!
Η ασφαλιστική εταιρεία και το ασφαλιστικό σου λογισμικό έχουν ενημερωθεί με μία καταχώρηση και ο πελάτης σου μπορεί να έχει το συμβόλαιο στα χέρια του άμεσα!
Έκδοση συμβολαίου με χρήση web services was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou

Was this article helpful?