Ανανεώσεις Συμβολαίων

Η ανανέωση των συμβολαίων και η δημιουργία ειδοποιητηρίων στο Pakia γίνεται από το μενού:  Συμβόλαια→Ανανέωση

Ανανέωση Συμβολαίου χωρίς ειδοποιητήριο

Η ανανέωση ενός γίνεται από το μενού  Συμβόλαια→Ανανέωση, όπου μπορώ να επιλέξω τα κριτήρια και να αναζητήσω τα  συμβόλαια για τα οποία πρόκειται να ανανεώσω. Τα κριτήρια μπορεί να είναι:

Ημερομηνία λήξης, είναι η ημερομηνία στην οποία λήγει το συμβόλαιο που πρόκειται να ανανεωθεί.

Ασφαλιστικές Εταιρείες είναι για να περιορίσω τα αποτελέσματα ανά εταιρεία.

Συνεργάτες, εφόσον θέλω να αναζητήσω συμβόλαια που ανήκουν σε συγκεκριμένους συνεργάτες.

Ετικέτες Συμβολαίων, αν θέλω να αναζητήσω συμβόλαια με συγκεκριμένη ετικέτα.

Ετικέτες πελατών, αν θέλω να αναζητήσω συμβόλαια, όπου οι πελάτες έχουν συγκεκριμένη ετικέτα.

Επιλογή Κλάδων, αν θέλω να περιορίσω την αναζήτηση ανά κλάδο.

Επιλέγοντας Αναζήτηση έχω τη λίστα των συμβολαίων με τα συγκεκριμένα κριτήρια.

Για την ανανέωση του συμβολαίου θα πρέπει να μην είναι επιλεγμένο το checkbox Δημιουργία Ειδοποιητηρίου.

Μπορώ να ανανεώσω συμβόλαια μαζικά επιλέγοντάς τα ή ένα ένα.

Ανανέωση ενός συμβολαίου

Η ανανέωση ενός συμβολαίου μπορεί πατώντας το πράσινο εικονίδιο δεξιά. Εκεί, ανοίγει ένα παράθυρο για την καταχώρηση των στοιχείων του ειδοποιητηρίου με τα παρακάτω στοιχεία για συμπλήρωση:

Κωδικός Πληρωμής, εφόσον έχω τον κωδικό πληρωμής για το νέο συμβόλαιο

Ημερομηνία Λήξης

Ασφάλιστρα, αν έχει γίνει αλλαγή μπορώ να καταχωρήσω τα νέα ασφάλιστρα (παρακάτω υπάρχει ανάλυση)

Προμήθεια, η προμήθεια του γραφείου για το συμβόλαιο που θα ανανεωθεί ή του συνεργάτη, εφόσον υπάρχει.

Στη συνέχεια, για να γίνει η ανανέωση επιλέγω Ανανέωση Συμβολαίου κάτω δεξιά:

Μαζική Ανανέωση συμβολαίων

Στο Pakia μπορούν να ανανεωθούν μαζικά συμβόλαια από το ίδιο μενού Συμβόλαια→Ανανέωση.

Στη λίστα με τα συμβόλαια που λήγουν στο διάστημα που έχω ορίσει μπορώ να γίνει επιλογή πολλών συμβολαίων για τη δημιουργία ειδοποιητηρίων, αλλά και μεταβολή κάποιων στοιχείων.

Στην πρώτη γραμμή εμφανίζονται τα δεδομένα του παλιού συμβολαίου και στη δεύτερη τα δεδομένα του συμβολαίου που θα ανανεωθεί. Εκεί μπορεί να γίνει και η αλλαγή των στοιχείων  του ανανεωμένου συμβολαίου.

Η μεταβολή των στοιχείων γίνεται πατώντας διπλό κλικ στο αντίστοιχο πεδίο.

Σε περίπτωση αλλαγής καθαρών ασφαλίστρων η προμήθεια δεν θα υπολογιστεί αυτόματα στην ανανέωση. Γι αυτή την περίπτωση προτείνουμε να γίνει μεμονωμένη ανανέωση του συμβολαίου.

 

Ανανέωση αν υπάρχει ειδοποιητήριο

Σε αυτή την περίπτωση η ανανέωση του συμβολαίου γίνεται είτε απευθείας από τη φόρμα του ειδοποιητηρίου, δηλαδή από το μενού Συμβόλαια→Ειδοποιητήρια. Εκεί, μπορεί να γίνει αναζήτηση ειδοποιητηρίου με ονοματεπώνυμο πελάτη, αριθμό συμβολαίου, αριθμό πινακίδας ή αριθμό ειδοποιητηρίου και επιλέγοντας προβολή.

Υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης στο ειδοποιητήριο και από τη φόρμα του τρέχοντος συμβολαίου, επιλέγοντας ειδοποιητήριο 

Στη συνέχεια, από τη φόρμα του ειδοποιητηρίου, εφόσον δεν χρειάζεται να γίνει αλλαγή στοιχείων μπορείτε να επιλέξετε Μετατροπή σε συμβόλαιο.

Εκεί, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία του ανανεωτηρίου και την προμήθεια του νέου συμβολαίου, αν δεν υπολογιστεί αυτόματα.

Για να γίνει αυτόματος υπολογισμός προμηθειών θα πρέπει να υπάρχει ανάλυση ασφαλίστρων στις καλύψεις και να έχει οριστεί βασικό σχήμα εισερχόμενων προμηθειών.

Αλλαγή ασφαλίστρων

Τα μικτά και καθαρά ασφάλιστρα στην ανανέωση συμβολαίου μπορεί να μεταβάλλονται σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιο.

Για την αλλαγή των ασφαλίστρων κατά την ανανέωση συμβολαίου αρκεί στην ανάλυση των καλύψεων να επιλέξω προβολή των καλύψεων του πακέτου και να καταχωρήσω τα σωστά ποσά.

Από την φόρμα του ειδοποιητηρίου, η αλλαγή των ασφαλίστρων μπορεί να γίνει από την καρτέλα Πακέτα, επιλέγοντας τροποποίηση καλύψεων.

Εκεί, καταχωρούνται τα νέα ποσά και στη συνέχεια επιλέγω αποθήκευση: 

Υπολογισμός προμηθειών

Οι προμήθειες υπολογίζονται με βάση της προμήθειες που έχω ορίσει στον συνεργάτη (εφόσον υπάρχει) και στην ασφαλιστική εταιρεία, όπως ακριβώς υπολογίζονται και στη δημιουργία ενός συμβολαίου.

Για να γίνει αυτόματος υπολογισμός προμηθειών σε ένα συμβόλαιο που ανανεώνεται, θα πρέπει να έχει οριστεί σχήμα προμηθειών και να υπάρχουν τα καθαρά ασφάλιστρα καταχωρημένα στις καλύψεις. 

 

Συνέχεια στη βάση υποστήριξης: Πρόσθετες πράξεις
Ανανεώσεις Συμβολαίων was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou

Was this article helpful?