Αποστολή SMS από το Pakia

Μέσα από το Pakia μπορεί να γίνει αποστολή SMS σε πελάτες  για σημαντικές ενημερώσεις.

Για την αποστολή SMS θα πρέπει αρχικά να γίνει η ρύθμιση των κωδικών με την εταιρεία μηνυμάτων. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Αποστολή μαζικών SMS

Αποστολή μαζικών SMS μπορεί να γίνει από όλες τις λίστες αναφορών, όπου υπάρχει η επιλογή Αποστολή SMS.

 

 

Από την αναφορά πρέπει να γίνει η επιλογή των πελατών/συμβολαίων για τα οποία θα γίνει η αποστολή SMS.

 

 

 

Στη συνέχεια με την επιλογή Αποστολή SMS θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για την επιλογή των παραμέτρων, δηλαδή εταιρεία μηνυμάτων και πρότυπο SMS.

 

Αποστολή SMS σε έναν πελάτη

Για την αποστολή SMS σε έναν πελάτη υπάρχει δίπλα από το κινητό κάθε πελάτη η επιλογή για την αποστολή SMS.

Επιλέγοντας Αποστολή SMS στο αναδυόμενο παράθυρο μπορείτε να γράψετε το μήνυμα και στη συνέχεια Αποστολή

 

Ιστορικό SMS

Αναφορές→Ιστορικό SMS

Για όλα τα SMS που στέλνονται μέσα από το Pakia μπορείτε να δείτε το ιστορικό και να έχετε reporting για:

την εταιρεία αποστολής

το πρότυπο SMS

την κατάσταση αποστολής

την κατάσταση παράδοσης και

την ημερομηνία αποστολής

Αποστολή SMS από το Pakia was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou

Was this article helpful?