Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων (Γέφυρες)

Καταχώρησε τα συμβόλαιά σου στο Pakia χρησιμοποιώντας τα αρχεία που στέλνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στο γραφείο σου.

Τι είναι οι γέφυρες

Οι ασφαλιστικές εταιρείες στέλνουν αρχεία με στοιχεία συμβολαίων και πελατών. Το Pakia μπορεί να διαβάσει αυτά τα αρχεία και να καταχωρούνται αυτόματα, γρήγορα και χωρίς λάθη δεδομένα πελατών και συμβολαίων.

Κάθε φορά που λαμβάνεις αρχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα αποθηκεύεις στον υπολογιστή σου για να τα μεταφορτώσεις στη συνέχεια στο Pakia.

Για να πάρεις γέφυρες, αρκεί να τις ζητήσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζεσαι με το εξής e-mail:
Θα θέλαμε να λαμβάνουμε τα αρχεία παραγωγής μας για αυτόματη εισαγωγή των δεδομένων στο λογισμικό που χρησιμοποιούμε (γέφυρες).
Η ονομασία του γραφείου μας είναι ΟΝΟΜΑΣΙΑ_ΓΡΑΦΕΙΟΥ και ο κωδικός ΚΩΔΙΚΟΣ_ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ.

 

Πως γίνεται η Καταχώρηση

Μενού: Συμβόλαια→ Γέφυρες→Επιλογή Παραμέτρων→Ανέβασμα Αρχείων→Διάβασμα Αρχείων

Από το μενού Συμβόλαια/Γέφυρες επιλέγω τις παραμέτρους και στη συνέχεια Ανέβασμα Αρχείων, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Η εφαρμογή θα διαβάσει τα αρχεία και θα εμφανίσει τα συμβόλαια και πληροφορίες που πρόκειται να καταχωρηθούν στο Pakia.

Πατώντας Ανέβασμα Συμβολαίων, τα συμβόλαια καταχωρούνται στο Pakia και στην στήλη Status εμφανίζεται η πορεία εισαγωγής ή τυχόν αναφορά σφάλματος.

Αντιστοίχιση Χρήσης: Κατά την αποθήκευση των συμβολαίων θα ζητηθεί για κάθε χρήση ανά εταιρεία αντιστοίχιση, όπως φαίνεται στην εικόνα. Το όνομα της χρήσης για αντιστοίχιση εμφανίζεται επάνω αριστερά και μπορείτε να αναζητήσετε τις διαθέσιμες χρήσεις του Pakia  στο φίλτρο περιγραφής.

Επεξήγηση πεδίων

Επιλογή Παραμέτρων

Ασφαλιστική: από τη λίστα επιλέγω την ασφαλιστική εταιρεία για την οποία θέλω να καταχωρήσω γέφυρες

Κλάδος: επιλέγω είτε έναν από τους διαθέσιμους για κάθε εταιρεία κλάδους είτε όλους τους κλάδους

Ενέργεια: τι πρόκειται να καταχωρήσω (συμβόλαια, πρ. πράξεις, ανανεώσεις και ειδοποιητήρια). Η επιλογή “Όλα Νέα” σημαίνει ότι μπορώ να καταχωρήσω τις ανανεώσεις συμβολαίων ως νέα συμβόλαια. Πρώτα γίνεται η εισαγωγή Ανανεώσεων και μετά επιλέγω Όλα Νέα.

Επιλογή Αρχείων: από τον υπολογιστή επιλέγω όλα τα αρχεία που έχω λάβει από την ασφαλιστική εταιρεία. Ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία, διαφορετικοί κλάδοι και τύποι αρχείων αποστέλλονται σε κάθε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Επιλογές Εισαγωγής Συμβολαίων

Πριν την εισαγωγή συμβολαίων υπάρχουν κάποιες επιπλέον επιλογές:

Εισ. προμήθεια από αρχείο: επιλέγετε αν θα πάρει την προμήθεια που μπορεί να υπάρχει στο αρχείο ή αν θα υπολογίσει το πρόγραμμα προμήθεια που έχει οριστεί.

Αυτόματη εισαγωγή πελατών: επιλέγετε αν θα γίνει αυτόματα εισαγωγή των πελατών που δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι στο Pakia.

Εισ. ως μη ανανεώσιμα: Όλα τα συμβόλαια που θα περαστούν δεν θα εμφανίζονται στις λίστες προς ανανέωση όταν θα λήξουν.

Αυτόματη εισαγωγή αντικειμένων: Κατά την καταχώριση συμβολαίων, να εισάγει νέα αντικείμενα (οχήματα, κτίρια κλπ) αυτόματα αν ο πελάτης δεν έχει αντικείμενα και να αντιστοιχεί αυτόματα το αντικείμενο αν συμφωνεί το αναγνωριστικό του (πινακίδα, διεύθυνση κλπ).

Εισαγωγή αντικειμένου από αρχείο: κατά την ανανέωση του συμβολαίου, να περνάει τα στοιχεία αντικειμένου από το αρχείο και να αντικαθιστά αυτά που είναι αποθηκευμένα στο Pakia.

Εισαγωγή συμβολαίων ως εκτυπωμένα: με την επιλογή αυτή τα δεδομένα που καταχωρούνται θα έχουν την ένδειξη εκτυπωμένα. Αυτό χρησιμοποιείται στην περίπτωση που

Πιθανά σφάλματα και η λύση τους 

Σφάλματα κατά το ανέβασμα αρχείων

Ξεκινάει ο πρώτος έλεγχος του αρχείου των συμβολαίων.  Στο σημείο αυτό αν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα σημαίνει ότι το αρχείο δεν είναι σωστό. Το σύνηθες είναι ότι η ασφαλιστική εταιρεία έχει κάνει αλλαγές. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να μας στείλεις ένα μήνυμα στην εφαρμογή ώστε να επικοινωνήσουμε με την εταιρεία και να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε το Pakia να μπορεί να διαβάσει το αρχείο.

Errorcode&003: Η γραμμογράφηση του αρχείου ΟΝΟΜΑ_ΑΡΧΕΙΟΥ που επιλέξατε δεν είναι σωστή. Παρακαλώ επιλέξτε άλλο αρχείο:

Κατά πάσα πιθανότητα έχουν γίνει αλλαγές στα αρχεία της ασφαλιστικής εταιρείας. Θα πρέπει να τους στείλετε το παρακάτω μήνυμα:

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε τη νέα γραμμογράφηση, ώστε να ενσωματώσουμε τις αλλαγές στο ασφαλιστικό μας λογισμικό.

Όταν η εταιρεία σας στείλει τα δεδομένα, θα πρέπει να μας προωθήσετε το email και τα αρχεία που προσπαθήσατε να περάσετε στο email της τεχνικής υποστήριξης.

Errorcode&015: Ο αριθμός των αρχείων που επιλέχτηκαν είναι λάθος. Επιλέχτηκαν : 0 Απαιτούνται : X
Σε αυτή την περίπτωση τα αρχεία δεν περιέχουν κανένα συμβόλαιο. Ανοίξτε τα αρχεία για να δείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και αν δεν είναι κενά, επικοινωνήστε μαζί μας.
Το πακέτο με κωδικό Χ δεν υπάρχει! Παρακαλώ ζητήστε τους κωδικούς και τις περιγραφές πακέτων από την εταιρεία και στείλτε τα μας! 

ή

Η κάλυψη με κωδικό Χ δεν υπάρχει! Παρακαλώ ζητήστε τους κωδικούς και τις περιγραφές καλύψεων από την εταιρεία και στείλτε τες μας!

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να στείλετε στην εταιρεία το παρακάτω μήνυμα:

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε μία λίστα με τους κωδικούς και τις περιγραφές των πακέτων, των καλύψεων και των καλύψεων των πακέτων, ώστε να τις ενσωματώσουμε στο ασφαλιστικό μας λογισμικό.

Errorcode&003:Δεν υπάρχει η εταιρεία με κωδικό Χ

Σε περίπτωση που σας εμφανίσει το μήνυμα, θα πρέπει να στείλετε το παρακάτω στη εταιρεία:

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε τη λίστα με τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και τους κωδικούς και τις περιγραφές των πακέτων, των καλύψεων και των καλύψεων των πακέτων ανά εταιρεία, ώστε να τις ενσωματώσουμε στο ασφαλιστικό μας λογισμικό.

Όταν η εταιρεία σας στείλει τα δεδομένα, θα πρέπει να μας προωθήσετε το email και τα αρχεία που προσπαθήσατε να περάσετε στο email της τεχνικής υποστήριξης.

Σφάλματα κατά την εισαγωγή αρχείων

Υπάρχει περίπτωση κατά την εισαγωγή των γεφυρών κάτι να πάει στραβά και δίπλα στο συμβόλαιο εμφανίζεται το πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Τα πιο συνηθισμένα σφάλματα είναι:

Coverage code not found <ΚΩΔΙΚΟΣ>: Υπάρχει νέα κάλυψη που δεν έχει περαστεί στο Pakia

Product code not found <ΚΩΔΙΚΟΣ>: Υπάρχει νέο πακέτο που δεν έχει περαστεί στο Pakia

Το συμβόλαιο υπάρχει ήδη: Υπάρχει ήδη συμβόλαιο καταχωρημένο με αυτόν τον αριθμό.

Δε βρέθηκε ο κωδικός συμβολαίου: Η ανανέωση ή το ειδοποιητήριο δεν βρίσκει το προηγούμενο συμβόλαιο για να προχωρήσει η διαδικασία.

Δεν υπάρχει η εταιρεία στη βάση: Θα πρέπει να προσθέσετε την εταιρεία από το μενού Ασφαλιστικές Εταιρείες→Λίστα→Αυτόματη Προσθήκη εταιρείας.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μπορείς να μας ενημερώσεις μέσω του chat του Pakia και να σε ενημερώσουμε για την διαδικασία επίλυσης.
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων (Γέφυρες) was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou

Was this article helpful?