Δημιουργία ειδοποιητηρίων

Η  δημιουργία ειδοποιητηρίων στο Pakia γίνεται από το μενού:  Συμβόλαια→Ανανέωση

Μεμονωμένη δημιουργία ειδοποιητηρίων

Η δημιουργία ενός ειδοποιητηρίου γίνεται από το μενού  Συμβόλαια→Ανανέωση, όπου μπορώ να επιλέξω τα κριτήρια και να αναζητήσω τα  συμβόλαια για τα οποία πρόκειται να δημιουργήσω ειδοποιητήρια:

Ημερομηνία λήξης, είναι η ημερομηνία στην οποία λήγει το συμβόλαιο που πρόκειται να ανανεωθεί.

Ασφαλιστικές Εταιρείες είναι για να περιορίσω τα αποτελέσματα ανά εταιρεία.

Συνεργάτες, εφόσον θέλω να αναζητήσω συμβόλαια που ανήκουν σε συγκεκριμένους συνεργάτες.

Ετικέτες Συμβολαίων, αν θέλω να αναζητήσω συμβόλαια με συγκεκριμένη ετικέτα.

Ετικέτες πελατών, αν θέλω να αναζητήσω συμβόλαια, όπου οι πελάτες έχουν συγκεκριμένη ετικέτα.

Επιλογή Κλάδων, αν θέλω να περιορίσω την αναζήτηση ανά κλάδο.

Επιλέγοντας Αναζήτηση έχω τη λίστα των συμβολαίων με τα συγκεκριμένα κριτήρια.

Για την δημιουργία του ειδοποιητηρίου είναι απαραίτητο να είναι επιλεγμένο το checkbox Δημιουργία Ειδοποιητηρίου.

Στη συνέχεια, επιλέγοντας για κάθε συμβόλαιο της λίστας το πράσινο εικονίδιο δεξιά, ανοίγει ένα παράθυρο για την καταχώρηση των στοιχείων του ειδοποιητηρίου:

Κωδικός Πληρωμής, εφόσον έχω τον κωδικό πληρωμής του ειδοποιητηρίου

Ημερομηνία Λήξης

Ασφάλιστρα, αν έχει γίνει αλλαγή μπορώ να καταχωρήσω τα νέα ασφάλιστρα

Προμήθεια, η προμήθεια του γραφείου για το συμβόλαιο που θα ανανεωθεί ή του συνεργάτη, εφόσον υπάρχει.

Στη συνέχεια, για να γίνει η δημιουργία του ειδοποιητηρίου επιλέγω Ανανέωση Συμβολαίου κάτω δεξιά:

Μαζική δημιουργία ειδοποιητηρίων

Στο Pakia μπορούν να δημιουργηθούν ειδοποιητήρια μαζικά από το ίδιο μενού Συμβόλαια→Ανανέωση.

Στη λίστα με τα συμβόλαια που λήγουν στο διάστημα που έχω ορίσει μπορώ να γίνει επιλογή πολλών συμβολαίων για τη δημιουργία ειδοποιητηρίων, αλλά και μεταβολή κάποιων στοιχείων.

Η μεταβολή των στοιχείων γίνεται πατώντας διπλό κλικ στο πεδίο που θα πρέπει να γίνει η αλλαγή.

Στην πρώτη γραμμή εμφανίζονται τα δεδομένα του παλιού συμβολαίου και στη δεύτερη τα δεδομένα του ειδοποιητηρίου. Εκεί μπορεί να γίνει και η αλλαγή των στοιχείων.

Σε περίπτωση αλλαγής καθαρών ασφαλίστρων η προμήθεια δεν θα υπολογιστεί αυτόματα κατά τη μετατροπή του ειδοποιητηρίου σε συμβόλαιο. Σε αυτή την περίπτωση προτείνουμε να γίνει μεμονωμένη δημιουργία ειδοποιητηρίου.

 

 

Αλλαγή ασφαλίστρων

Τα μικτά και καθαρά ασφάλιστρα κατά τη δημιουργία του ειδοποιητηρίου μπορεί να μεταβάλλονται σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιο.

Για την αλλαγή των ασφαλίστρων, αρκεί στην ανάλυση των καλύψεων να επιλέξω προβολή των καλύψεων του πακέτου και να καταχωρήσω τα σωστά ποσά.

Αναζήτηση και μεταβολή στοιχείων ειδοποιητηρίου

Από το μενού Συμβόλαια→Ειδοποιητήρια μπορεί να γίνει αναζήτηση ειδοποιητηρίου με ονοματεπώνυμο πελάτη, αριθμό συμβολαίου, αριθμό πινακίδας ή αριθμό ειδοποιητηρίου και επιλέγοντας προβολή.

Από την φόρμα του ειδοποιητηρίου, η αλλαγή των ασφαλίστρων μπορεί να γίνει από την καρτέλα Πακέτα, επιλέγοντας τροποποίηση καλύψεων.

Εκεί, καταχωρούνται τα νέα ποσά και στη συνέχεια επιλέγω αποθήκευση: 

 

Για να γίνει αυτόματος υπολογισμός προμηθειών κατά τη μετατροπή του ειδοποιητηρίου σε συμβόλαιο, θα πρέπει να έχει οριστεί σχήμα προμηθειών και να υπάρχουν τα καθαρά ασφάλιστρα καταχωρημένα στις καλύψεις. 

 

Συνέχεια στη βάση υποστήριξης: Πρόσθετες πράξεις
Δημιουργία ειδοποιητηρίων was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou

Was this article helpful?