Δημιουργία Συμβολαίων

Καταχώρησε το πρώτο σου συμβόλαιο σε 1′

*Πριν ξεκινήσω την καταχώρηση συμβολαίων θα πρέπει να έχω παραμετροποιήσει το pakia, αλλά και να έχω καταχωρήσει τον πελάτη και το αντικείμενο. Η δημιουργία συμβολαίου γίνεται από το μενού:

Συμβόλαια→Προτάσεις→Προσθήκη
Βήμα 1ο: Καταχώρηση βασικών στοιχείων

Επιλέγοντας Δημιουργία πρότασης επιλέγω από λίστα τα στοιχεία του συμβολαίου:

Πελάτης και ασφαλιζόμενος (μπορεί να διαφέρει)

Αντικείμενο

Ασφαλιστική Εταιρεία

Πακέτο

Η επιλογή των ανωτέρω είναι υποχρεωτική.

Βήμα 2ο: Επεξεργασία Καλύψεων και ασφαλίστρων

Όταν επιλέξω το πακέτο μπορώ να κάνω αφαίρεση ή προσθήκη καλύψεων. Επιλέγοντας προσθήκη καλύψεων υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ανά όνομα, κωδικό και κλάδο.

Επιλέγω τις επιπλέον καλύψεις και πατάω Εφαρμογή αλλαγών στο τέλος της λίστας. Η αφαίρεση καλύψεων γίνεται από το εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά από κάθε κάλυψη.

Ο ορισμός ασφαλίστρων στις καλύψεις είναι σημαντικός ώστε να υπολογίζονται οι προμήθειες. Ο υπολογισμός προμηθειών γίνεται ανά κάλυψη, αν δεν υπάρχει το σύνολο του ποσού στις καλύψεις δεν θα υπολογιστεί σωστά ούτε η εισερχόμενη ούτε η εξερχόμενη προμήθεια. 

Κάθε κάλυψη μπορεί να περιέχει αναλυτικά το ποσό ασφαλίστρων σε μικτά και καθαρά, καθώς και κεφάλαιο ή απαλλαγή. Μπορεί να προστεθεί όλο το ποσό σε μία κάλυψη, μόνο εφόσον η προμήθεια όλων των καλύψεων είναι ίδια.

 

Βήμα 3ο: Λοιπά στοιχεία συμβολαίου

Αφού ολοκληρώσω την καταχώρηση ασφαλίστρων, καταχωρώ τα λοιπά στοιχεία:

Συνεργάτης: Επιλογή συνεργάτη, εφόσον υπάρχει, στον οποίο ανήκει το συμβόλαιο.

Χρέωση ασφαλίστρων: Όταν επιλέγω χρέωση, επιλέγω χρέωση του συμβολαίου στον συνεργάτη και όχι στον πελάτη

Μικτά ασφάλιστρα: υπολογίζονται αυτόματα από το σύνολο των μικτών που καταχώρησα στις καλύψεις.

Τιμή Συμφωνίας: Η τιμή του συμβολαίου που συμφωνώ με τον πελάτη  (π.χ. αν ένα συμβόλαιο κοστίζει 99,97 ευρώ μπορώ να ορίσω τιμή συμφωνίας 100 ευρώ).

Ημερομηνία έναρξης: Έναρξη ισχύς του συμβολαίου.

Ημερομηνία Λήξης: Λήξη του συμβολαίου. Μπορεί να γίνει επιλογή της διάρκειας για 1, 3, 4, 6 ή 12 μήνες από τη λίστα.

Κωδικός Πρότασης: Σε περίπτωση αποθήκευσης μίας πρότασης χωρίς να υπάρχει αριθμός συμβολαίου.

Χαρακτηριστικό: Συμπληρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία του ασφαλιζόμενου αντικειμένου.

 

Βήμα 4ο: Δημιουργία Συμβολαίου

Μπορώ να επιλέξω είτε να αποθηκεύσω την πρόταση και να τη μετατρέψω αργότερα σε συμβόλαιο, είτε να κάνω απευθείας δημιουργία συμβολαίου. Εάν επιλέξω αποθήκευση, μπορώ από τα Συμβόλαια/Προτάσεις να την αναζητήσω και να τη μετατρέψω αργότερα σε συμβόλαια. Σε περίπτωση που προχωρήσω σε Δημιουργία Συμβολαίου, αλλά πατήσω ακύρωση τα στοιχεία παραμένουν αποθηκευμένα ως πρόταση και μπορώ και πάλι να μετατρέψω τη πρόταση σε συμβόλαιο.

Η αποθήκευση της πρότασης συστήνεται ως τρόπος επανελέγχου των στοιχείων του συμβολαίου.

Με την επιλογή μετατροπή σε συμβόλαιο καταχωρώ τα τελευταία στοιχεία του συμβολαίου:

Αριθμός Συμβολαίου: Ο κωδικός του συμβολαίου.

Αριθμός Απόδειξης: τον αριθμό ενός παραστατικού, εφόσον υπάρχει.

Ημερομηνία Έκδοσης: Ημερομηνία που εκδίδεται το συμβόλαιο

Αριθμός Δόσεων: Σε περίπτωση που θέλω ένα συμβόλαιο να αποπληρωθεί σε δόσεις

 

Βήμα 5ο: Προμήθειες Συμβολαίου

Οι προμήθειες εφόσον τις έχω ορίσει έχουν υπολογιστεί. Εάν δεν έχω ορίσει προμήθειες μπορώ να πατήσω ακύρωση και να γίνει αυτόματη αποθήκευση της πρότασης. Όταν ορίσω τις προμήθειες και επανέλθω στη μετατροπή θα υπολογιστεί η προμήθεια.

Εισερχόμενη Προμήθεια

Η εισερχόμενη προμήθεια που υπολογίζεται είναι από το βασικό σχήμα προμηθειών της ασφαλιστικής εταιρείας που επέλεξα. Εάν θέλω να υπολογιστεί προμήθεια από άλλο σχήμα προμηθειών ή με διαφορετικό τρόπο ανοίγω το βελάκι δεξιά και επιλέγω:

Σχήμα, εάν υπάρχει κάποιο άλλο σχήμα που δεν το έχω ορίσει ως βασικό

Ποσοστό, ένα σταθερό ποσοστό εισερχόμενης π.χ. 20% και πατάω ΟΚ για να υπολογιστεί

Προμήθεια, όπου καταχωρώ το ακριβές ποσό της προμήθειας π.χ. 18,53€

Εξερχόμενη Προμήθεια

Η εξερχόμενη προμήθεια υπολογίζεται με τον ίδιο περίπου τρόπο. Εφόσον στη δημιουργία του συνεργάτη έχω ορίσει τι προμήθεια λαμβάνει, υπολογίζεται η σχετική προμήθεια.

Εάν δεν έχω ορίσει την προμήθεια στον συνεργάτη μπορώ να επιλέξω προμήθεια ως:

Σχήμα, που δεν αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο συνεργάτη

Ποσοστό εισερχόμενης προμήθειας

Ποστοστό επί των καθαρών ασφαλίστρων

Προμήθεια, το ακριβές ποσό της προμήθειας π.χ. 18,53€

 

Επιλέγοντας αποθήκευση δημιούργησα το συμβόλαιό μου!

Συνέχεια στη βάση υποστήριξης: Ανανεώσεις συμβολαίων και ειδοποιητήρια
Δημιουργία Συμβολαίων was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou

Was this article helpful?