Διαχείριση αντικειμένων

Οχήματα, Κατοικία/Κτίρια, Άτομα, Μεταφορές, Σκάφη

Κάθε αντικείμενο είναι συνδεδεμένο με έναν πελάτη. Η προσθήκη ωστόσο ενός αντικειμένου μπορεί να γίνει και από τη φόρμα πελάτη/καρτέλα αντικείμενα, αλλά και κατά τη δημιουργία μίας πρότασης/συμβολαίου.

Ο καλύτερος τρόπος είναι να δημιουργήσω ένα αντικείμενο μέσα από τη φόρμα του πελάτη, ώστε κατά τη δημιουργία του αντικειμένου να επιλέγω αυτόματα το ασφαλιζόμενο αντικείμενο.

Προσθήκη Αντικείμενου

Όταν επιλέξω δημιουργία αντικειμένου, αρχικά επιλέγω τον ασφαλιζόμενο και στη συνέχεια τον τύπο του αντικειμένου.

Ανάλογα με τον τύπο αντικειμένου που θα επιλέξω θα ζητηθούν και τα αντίστοιχα στοιχεία. Για παράδειγμα, στα οχήματα μπορώ να καταχωρήσω αριθμό πινακίδας, μάρκα, μοντέλο ίππους, κυβικά κ.λπ., ενώ σε κατοικία/κτίρια ζητούνται στοιχεία όπως τ.μ. και έτος κατασκευής.

Με την αποθήκευση το αντικείμενο έχει συνδεθεί με τον πελάτη, ακόμα και αν το δημιούργησα μέσα από την πρόταση.

Η προβολή αντικειμένου μου εμφανίζει τα αποθηκευμένα στοιχεία του αντικειμένου. Η διόρθωση ενός αντικειμένου είναι δυνατή μόνο από την καρτέλα του πελάτη ή της πρότασης. Η διαγραφή αντικειμένου συνεπάγεται και διαγραφή του αντικειμένου από συμβόλαια ή προτάσεις.

Συνέχεια στη βάση υποστήριξης: Διαχείριση εγγράφων
Διαχείριση αντικειμένων was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou

Was this article helpful?