Διαχείριση Εγγράφων

Με το pakia έχεις πρόσβαση σε όλα τα έγγραφά σου από οπουδήποτε!

Κάθε χρήστης του pakia μπορεί να αποθηκεύει σε αυτό έγγραφα όπως αντίγραφα συμβολαίων, άδειες οδήγησης, ταυτότητα κ.λπ. Ένα έγγραφο μπορεί να είναι συνδεδεμένο με έναν πελάτη, ένα συμβόλαιο ή μια πρόταση. Η αποθήκευση γίνεται με τον ίδιο τρόπο και από τις τρεις φόρμες.

Σε κάθε μία από τις φόρμες υπάρχει η καρτέλα έγγραφα, όπου μπορεί να γίνει αποθήκευση, επεξεργασία ή διαγραφή ενός αρχείου.

Προσθήκη εγγράφου

Από την καρτέλα Έγγραφα επιλέγω προσθήκη και στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγω Επιλογή Αρχείων/Choose Files.

Αφού προσθέσω τα αρχεία που θέλω να αποθηκεύσω, δίπλα από το όνομα κάθε αρχείου ορίζω και τον τύπο του αρχείου (άδεια, δίπλωμα, αντίγραφο ασφαλιστηρίου κ.λπ.).

Στο σημείο αυτό υπάρχουν τρεις δυνατότητες:

Ακύρωση, ώστε να μην ανέβει κανένα αρχείο και να κλείσει το παράθυρο.

Αφαίρεση, ώστε να μην ανέβουν τα συγκεκριμένα αρχεία αλλά να επιλέξω κάποια άλλα

Ανέβασμα όλων, όπου ανεβάζω όλα τα επιλεγμένα αρχεία στο pakia.

Διαχείριση Εγγράφων.

Αφού έχω ανεβάσει τα σχετικά έγγραφα, μπορώ να κάνω διόρθωση, διαγραφή ή προβολή ενός εγγράφου.

Η  διόρθωση δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλω το όνομα ή τον τύπο του αρχείου.

Με την διαγραφή αφαιρώ το αρχείο από την καρτέλα πελάτη/συμβολαίου/πρότασης.

Με την προβολή μπορώ να κατεβάσω ξανά το αρχείο για προβολή.

Συνέχεια στη βάση υποστήριξης: Οικονομικές Συναλλαγές Συμβολαίων 
Διαχείριση Εγγράφων was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou

Was this article helpful?