Διαχείριση πελατών

Όλο το πελατολόγιό σου online! Κάθε πληροφορία διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στο κινητό, τον υπολογιστή ή το tablet σου!

Δημιουργία Πελάτη

Η καταχώρηση πελάτη γίνεται επιλέγοντας Προσθήκη πελάτη. Το όνομα και το επώνυμο για κάθε πελάτη είναι υποχρεωτικά πεδια.

Όσο περισσότερα είναι τα διαθέσιμα στοιχεία ενός πελάτη, τόσο καλύτερα μπορεί να γίνει η διαχείριση και το pakia αργότερα να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για αύξηση των πωλήσεων.

Ορισμός Συνεργάτη

Στην καταχώρηση του πελάτη είναι σημαντικό να ορίσουμε συνεργάτη, εφόσον υπάρχει. Έτσι, στα στοιχεία του συγκεκριμένου πελάτη μπορεί να έχει πρόσβαση και ο συνεργάτης στον οποίο ανήκει. (Εδώ υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την προσθήκη επιπλέον χρηστών στο pakia).

Επεξεργασία/διαγραφή Πελάτη

Αφού αποθηκεύσω τον πελάτη, μπορώ μέσα από την καρτέλα του να επεξεργαστώ στοιχεία ή να τον διαγράψω.

Τα στοιχεία κάθε πελάτη είναι ομαδοποιημένα σε καρτέλες:

Πληροφορίες Πελάτη: Συνεργάτης(εφόσον υπάρχει), τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail

Βασικά στοιχεία: Α.Φ.Μ., επάγγελμα, αριθμός ταυτότητας, IBAN, Κλητική(προσφώνηση για SMS/email), ημερομηνία γέννησης, ΔΟΥ, πατρώνυμο, τράπεζα, άτομο επικοινωνίας

Δευτερεύουσες πληροφορίες: Διαβατήριο, φύλο, ημερομηνία απόκτησης διπλώματος, κωδικός ασφάλειας ζωής, οικογενειακή αατάσταση

Έγγραφα: π.χ. δίπλωμα, άδεια κ.λπ. Πληροφορίες για τη διαχείριση εγγράφων εδώ

Αντικείμενα: οχήματα, κτίρια, σκάφη κ.λπ. Πληροφορίες για τη διαχείριση εγγράφων εδώ

Στοιχεία επικοινωνίας: διευθύνσεις, τηλέφωνα, emails

 

Η διαγραφή του πελάτη γίνεται επιλέγοντας μέσα από τη φόρμα διαγραφή.

Προσοχή! Η διαγραφή πελάτη συνεπάγεται και διαγραφή των συμβολαίων, των εγγράφων (περισσότερα για τη διαχείριση εγγράφων) και των οικονομικών κινήσεων που σχετίζονται με τον πελάτη.

 

Συνέχεια στη βάση υποστήριξης: Έκδοση Συμβολαίου με χρήση web services
Διαχείριση πελατών was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou

Was this article helpful?