Διαχείριση Προμηθευτών

Εύκολη οργάνωση των εταιρειών σου ανά προμηθευτή!

Όταν η ασφάλιση ενός πελάτη σε μία ασφαλιστική εταιρεία γίνεται μέσω ενός τρίτου (π.χ. Broker), ο τρίτος ορίζεται στο pakia ως Προμηθευτής. Ένας Προμηθευτής είναι συνδεδεμένος με πολλές ασφαλιστικές εταιρείες και το γραφείο εισπράττει προμήθεια από τον προμηθευτή και όχι από την ασφαλιστική εταιρεία.

 

Παράδειγμα:

Έστω ότι έχω το προμηθευτή Alfa και την ασφαλιστική εταιρεία Insurance.

Αφού δημιουργήσω τον προμηθευτή Alfa δημιουργώ την ασφαλιστική Εταιρεία Alfa-Insurance, στην οποία ορίζω προμηθευτή Alfa (οδηγίες για τη δημιουργία ασφαλιστικής εταιρείας εδώ). Στη συνέχεια δημιουργώ καλύψεις και πακέτα, ενώ ορίζω και τις προμήθειες με τον ίδιο τρόπο που τις ορίζω για κάθε ασφαλιστική εταιρεία.

Κατά τη δημιουργία συμβολαίου όταν επιλέγω την ασφαλιστική εταιρεία Alfa-Insurance ενημερώνονται και οι αντίστοιχες καρτέλες προμηθευτών.

Στο reporting Προμηθευτών έχω συνολική εικόνα ανά προμηθευτή για όλες τις εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με έναν προμηθευτή.

Δημιουργία Προμηθευτή

Προμηθευτές

Δημιουργία: Επιλέγω Προσθήκη προμηθευτή και καταχωρώ τα βασικά στοιχεία. Η φόρμα του προμηθευτή έχει δύο καρτέλες, μία με τα βασικά στοιχεία και μία με τις συνδεδεμένες ασφαλιστικές εταιρείες.

Ασφαλιστικές εταιρείες Προμηθευτή: Η σύνδεση Ασφαλιστικής Εταιρείας και Προμηθευτή γίνεται μέσα από τη φόρμα της ασφαλιστικής εταιρείας. Αναλυτικά η δημιουργία ασφαλιστικής εταιρείας και καλύψεων για Προμηθευτές εδώ.

Διόρθωση: Η διόρθωση μεταβάλει τα βασικά στοιχεία του προμηθευτή.

Διαγραφή: Με τη διαγραφή ενός προμηθευτή κάθε συνδεδεμένη πληροφορία (εισπράξεις, συμβόλαια, προμήθειες) διαγράφονται μόνιμα.

 

Συνέχεια στη βάση υποστήριξης: Διαχείριση Ασφαλιστικών Εταιρειών και καλύψεων
Διαχείριση Προμηθευτών was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou

Was this article helpful?