Καταχώρηση εισερχόμενων προμηθειών

Υπολόγισε αυτόματα τις προμήθειές σου με το pakia!

Πληροφορίες προμηθειών

Αυτόματος υπολογισμός: Όταν δημιουργώ ένα συμβόλαιο μπορεί να γίνει αυτόματος υπολογισμός της εισερχόμενης προμήθειας, εφόσον έχω ορίσει ένα σχήμα εισερχόμενης προμήθειας.

Σχήμα προμηθειών: κάθε ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να έχει πάνω από ένα σχήμα προμηθειών, αλλά μόνο ένα βασικό. Εισερχόμενη προμήθεια μπορεί να οριστεί ανά εταιρεία, κλάδο, κάλυψη ή πακέτο.

Προμήθεια πακέτου: Το Pakia πρώτα ελέγχει αν έχει οριστεί προμήθεια σε ένα πακέτο. Αν δεν έχει οριστεί υπολογίζει την προμήθεια που δίνεται σε κάθε κάλυψη από το σχήμα προμηθειών που επιλέγεται από τον χρήστη.

Συγχρονισμός: χρησιμοποιείται κάθε φορά που προστίθενται καλύψεις/πακέτα (για να οριστεί η προμήθεια τους) ή όταν γίνεται μία αλλαγή στις προμήθειες, ώστε να ενημερωθούν όλες οι συσχετιζόμενες φόρμες.

Ορισμός Προμήθειας σε πακέτο

Ασφαλιστικές Εταιρείες→Πακέτα

Κάθε πακέτο μπορεί να έχει διαφορετική εισερχόμενη προμήθεια και συνολικά αλλά και ανά κάλυψη. Από τη φόρμα του πακέτου επιλέγω:

Ορισμός Μοναδικής Προμήθειας για να ορίσω μία ενιαία προμήθεια για κάθε κάλυψη που περιέχεται στο πακέτο

Επεξεργασία Προμηθειών για να καταχωρήσω διαφορετική προμήθεια ανά κάλυψη η για να μεταβάλλω τις προμήθειες.

 

Ορισμός Προμήθειας ανά εταιρεία

Ρυθμίσεις→Εισερχόμενες Προμήθειες→Δημιουργία νέου σχήματος Προμηθειών.

Καταχωρώ τα βασικά στοιχεία του σχήματος προμηθειών, όπου το όνομα και η ασφαλιστική εταιρεία είναι υποχρεωτικά πεδία. Ορίζοντας την προμήθεια ως Βασική, όταν δημιουργώ ένα συμβόλαιο για τη συγκεκριμένη εταιρεία επιλέγεται αυτόματα το συγκεκριμένο σχήμα προμηθειών.

Από τη φόρμα του σχήματος εισερχόμενων προμηθειών μπορώ να ορίσω με απόλυτα ευέλικτα κριτήρια τις προμήθειες.

Ορισμός μοναδικής προμήθειας: ορίζω προμήθεια ανά κλάδο

Επεξεργασία προμηθειών: μεταβάλλω την προμήθεια ανά κάλυψη

 

Συνέχεια στη βάση υποστήριξης: Καταχώρηση εξερχόμενων προμηθειών
Καταχώρηση εισερχόμενων προμηθειών was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou

Was this article helpful?