Καταχώρηση εξερχόμενων προμηθειών

Με τα σχήματα εξερχόμενων προμηθειών ορίζω για κάθε ασφαλιστική εταιρεία, πακέτο ή κάλυψη την προμήθεια που λαμβάνει κάθε συνεργάτης του γραφείου.

*Ένας συνεργάτης λαμβάνει προμήθεια ΜΟΝΟ από ένα σχήμα εξερχόμενων προμηθειών, αλλά πολλοί συνεργάτες μπορεί να λαμβάνουν προμήθεια από το ίδιο σχήμα.

 

Δημιουργία Σχήματος Εξερχόμενης Προμήθειας

Ρυθμίσεις→Εξερχόμενες Προμήθειες→Δημιουργία Νέου Σχήματος Εξερχόμενων Προμηθειών

Καταχωρώ το όνομα, την ημερομηνία δημιουργίας του σχήματος και όποια σημείωση μπορεί να αφορά το σχήμα και επιλέγω Αποθήκευση.

Το σχήμα αρχίζει να φορτώνει όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα πακέτα και τις καλύψεις που είναι καταχωρημένες στο pakia.

Στη φόρμα του σχήματος μπορώ να προσθέσω ένα ακόμα σχήμα, να επεξεργαστώ τα βασικά στοιχεία ή να διαγράψω το σχήμα προμηθειών.

Προσοχή! Εφόσον γίνει διαγραφή ενός σχήματος προμηθειών που έχει αντιστοιχιστεί σε συνεργάτη θα πρέπει να οριστεί νέο σχήμα στον συνεργάτη για να υπολογίζονται οι προμήθειες αυτόματα.

 

Ορισμός Προμηθειών

Όταν γίνεται υπολογισμός προμήθειας, το pakia πρώτα αναζητάει αν υπάρχει προμήθεια στο πακέτο, και αν δεν υπάρχει υπολογίζει την προμήθεια της κάθε κάλυψης.

Από την καρτέλα καλύψεων επιλέγω:

Ορισμός μοναδικής προμήθειας

Ορισμός προμήθειας ως ποσοστό της εισερχόμενης

Επεξεργασία καλύψεων, όπου μπορώ να μεταβάλλω το ποσοστό για κάθε μία κάλυψη

Για να ορίσω προμήθεια σε πακέτο επιλέγω το πακέτο στο οποίο θέλω να ορίσω προμήθεια (από την καρτέλα πακέτα) και με τον ίδιο τρόπο ορίζω ή μεταβάλλω τις εξερχόμενες προμήθειες.

 

Συνέχεια στη βάση υποστήριξης: Διαχείριση Συνεργατών
Καταχώρηση εξερχόμενων προμηθειών was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou

Was this article helpful?