Κατηγορίες πρόσθετων πράξεων

Δημιουργία πρόσθετων πράξεων ανά κατηγορία

Προσοχή: Η αποθήκευση στο τέλος ενός αναδυόμενου παραθύρου δεν συνεπάγεται και αποθήκευση της πρόσθετης πράξης.

Η αποθήκευση της πρόσθετης πράξης γίνεται επιλέγοντας Αποθήκευση Πρόσθετης Πράξης και καταχωρώντας τα βασικά στοιχεία της πρ. πράξης (αριθμός συμβολαίου ημερομηνίες κ.τ.λ). Γενικές οδηγίες δημιουργίας πρόσθετης πράξης εδώ.

Στην εικόνα φαίνονται ενδεικτικά οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε ένα συμβόλαιο. Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνει αποθήκευση πρόσθετης πράξης:

Οι πρόσθετες πράξεις στο pakia ανήκουν σε 4 βασικές κατηγορίες, με κάθε κατηγορία να περιέχει υποκατηγορίες μεταβολών.

Πρόσθετες πράξεις συμβολαίου/αντικειμένου

Μεταβολή στοιχείων συμβολαίου

Τα στοιχεία που μπορούν να μεταβληθούν σε ένα συμβόλαιο είναι:

αριθμός συμβολαίου

αριθμός απόδειξης

χαρακτηριστικό

ημερομηνία έναρξης συμβολαίου

ημερομηνία λήξης συμβολαίου

Προσθήκη αντικειμένου

Η δυνατότητα να δημιουργήσω ένα νέο αντικείμενο σε υπάρχον συμβόλαιο. Το αντικείμενο που δημιουργείται συνδέεται και με τον πελάτη, οπότε μπορώ να το επεξεργαστώ και μέσα από τη φόρμα του πελάτη για επόμενο συμβόλαιο.  Η προσθήκη αντικειμένου γίνεται επιλέγοντας τύπο αντικειμένου και καταχωρώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Επεξεργασία αντικειμένου

Στο βασικό ασφαλιζόμενο αντικείμενο μπορώ να μεταβάλλω τα στοιχεία στο υπάρχον συμβόλαιο.

 

Πρόσθετες πράξεις καλύψεων

Προσθήκη καλύψεων

Στο αναδυόμενο παράθυρο μπορώ να αναζητήσω τις καλύψεις που θέλω να προσθέσω στο συμβόλαιο από τη λίστα των διαθέσιμων καλύψεων της ασφαλιστικής εταιρείας .

Καταχωρώ τα μικτά και καθαρά ασφάλιστρα, καθώς και το κεφάλαιο ή απαλλαγή για κάθε κάλυψη.

Επιλέγω το εικονίδιο της προσθήκης αριστερά από την κάλυψη.

Αφού προσθέσω τις καλύψεις επιλέγω αποθήκευση στο τέλος της λίστας καλύψεων.

Αφαίρεση καλύψεων

Όταν επιλέγω αφαίρεση καλύψεων στο αναδυόμενο παράθυρο έχω λίστα με όλες τις καλύψεις ανά πακέτων που περιέχονται στο συμβόλαιο.

Αριστερά υπάρχει η επιλογή αφαίρεση και δεξιά είναι αρνητικά τα μικτά και καθαρά ασφάλιστρα που έχω ορίσει στη κάλυψη.

Πριν αφαιρέσω μία κάλυψη θα πρέπει να μεταβάλλω τα ποσά, όπου χρειάζεται. Στη συνέχεια να επιλέξω αφαίρεση και να πατήσω αποθήκευση στο τέλος της λίστας.

Μεταβολή καλύψεων

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και η μεταβολή καλύψεων.

1.  μεταβάλλω ασφάλιστρα, απαλλαγή ή κεφάλαιο

2. αποθήκευση ανά κάλυψη που μεταβλήθηκε

3. αποθήκευση στο τέλος της λίστας

 

Πρόσθετες πράξεις πακέτων

Προσθήκη Πακέτου

Στην προσθήκη πακέτου επιλέγω αρχικά τον κλάδο και στη συνέχεια το πακέτο που θέλω να προσθέσω.

Αφαίρεση Πακέτου

Από τη λίστα που εμφανίζεται αφού επιλέξω αφαίρεση πακέτου, πρώτα επιλέγω αφαίρεση του πακέτου και στη συνέχεια αποθήκευση στο τέλος της λίστας.

Πρόσθετες πράξεις Ασφαλιζόμενων

 Προσθήκη ασφαλιζόμενου

Στην προσθήκη ασφαλιζόμενου επιλέγω από τη λίστα το όνομα του ασφαλιζόμενου. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με το όνομα ή το Α.Φ.Μ. του πελάτη. Με την αποθήκευση μπορώ να προσθέσω τον πελάτη στην πρόσθετη πράξη.

Αφαίρεση ασφαλιζόμενου

Η αφαίρεση ασφαλιζόμενου γίνεται επιλέγοντας πρώτα από τη λίστα αφαίρεση αριστερά από το ονοματεπώνυμο του ασφαλιζόμενου και στη συνέχεια αποθήκευση.

 

Συνέχεια στη βάση υποστήριξης: Pakia Reporting
Κατηγορίες πρόσθετων πράξεων was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou

Was this article helpful?