Πρόσθετες Πράξεις

*Η πρόσθετη πράξη αφορά μία μεταβολή του συμβολαίου και όχι μία διόρθωση. Σε περίπτωση που έχει γίνει λανθασμένη καταχώρηση σε ένα συμβόλαιο και πρέπει να γίνει διόρθωση ή διαγραφή του συμβολαίου θα πρέπει στη Beta έκδοση ο χρήστης να επικοινωνήσει μαζί μας. Στην επίσημη κυκλοφορία του pakia, η διόρθωση και η διαγραφή του συμβολαίου θα αποτελούν λειτουργία με δικαιώματα διαχειριστή.

Δημιουργία Πρόσθετης Πράξης

Συμβόλαια→Αναζήτηση Συμβολαίου→Πρόσθετη Πράξη→Αποθήκευση Πρόσθετης Πράξης

Στο pakia οι πρόσθετες πράξεις δημιουργούνται μέσα από τη φόρμα του συμβολαίου. Οι κατηγορίες πρόσθετων πράξεων μπορεί να αφορούν:

Συμβόλαια/αντικείμενα: μεταβολή στοιχείων συμβολαίου, προσθήκη/επεξεργασία αντικειμένου

Καλύψεις: προσθήκη, αφαίρεση ή μεταβολή καλύψεων

Πακέτα: προσθήκη ή αφαίρεση πακέτου

Ασφαλιζόμενους: προσθήκη ή αφαίρεση ασφαλιζόμενου

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία πρόσθετων πράξεων ανά κατηγορία εδώ.

Αποθήκευση Πρόσθετης πράξης

Αφού καταχωρήσω την πρόσθετη πράξη για να προστεθεί στο συμβόλαιο θα πρέπει να επιλέξω αποθήκευση πρόσθετης πράξης, όπως φαίνεται στην εικόνα:

%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82

Αφού ολοκληρώσω τη μεταβολή μιας πρόσθετης πράξης πρέπει να επιλέξω Αποθήκευση πρόσθετης πράξης. Τα στοιχεία που ζητούνται κατά την αποθήκευση της πρόσθετης πράξης είναι:

Ημερομηνία Λήξης: η ημερομηνία λήξης της πρ. πράξης

Σημειώσεις: λοιπά στοιχεία που αφορούν την πρ. πράξη

*Τύποι πρόσθετων πράξεων

Χρεωστική είναι η πρόσθετη πράξη για την οποία πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο ασφάλιστρο (προσθήκη κάλυψης).

Πιστωτική είναι η πρόσθετη πράξη για την οποία το γραφείο πρέπει να επιστρέψει ασφάλιστρα στον πελάτη (αφαίρεση κάλυψης).

Άνευ λογαριασμού είναι η πρόσθετη πράξη που δεν απαιτεί οικονομική συναλλαγή (μεταβολή στοιχείων συμβολαίου)

Ακύρωση είναι πρόσθετη πράξη ακύρωσης, η οποία εκτελείται από τη φόρμα του συμβολαίου→Ακύρωση.

Συνέχεια στη βάση υποστήριξης: Κατηγορίες Πρόσθετων Πράξεων
Πρόσθετες Πράξεις was last modified: March 27th, 2019 by Aggeliki Soltatou

Was this article helpful?